Personvern og informasjonskapsler

Teksten er under utarbeidelse. Spørsmål som ikke besvares i teksten, kan stilles til kontaktdetaljer nederst på siden.


Vi tar personvern på alvor, og vil tydeliggjøre for deg hvordan vi samler og behandler data. Videre bruk av nettstedet er å anse som samtykke i vår håndtering av data.

Indeks:

  • Aggregert data
  • Personopplysninger
  • Markedsføring
  • Formål
  • Informasjonskapsler
  • Dine rettigheter
  • Behandlingsansvarlig

Aggregert data

Via nettsiden samler vi en rekke data på aggregert nivå. Dataen på dette nivået knyttes ikke mot personopplysninger, og kan ikke spores til enkeltindivider. Vi ser på de store linjene, og bruker dataene til å forbedre nettstedet, og forstå hvordan våre brukere engasjerer med oss på nett.

Vi benytter Google Analytics til å samle statistikk for bruk av nettsiden. Vi anonymiserer IP-adressen din, slik at bruksdataene du etterlater deg ikke kan kobles mot deg.

Dersom du ikke ønsker dette, må du justere innstillingene i nettleseren din til å blokkere informasjonskapsler. Oppdatert veiledning for hvordan du gjør dette finner du ved å søke i hjelpefilene til din valgte nettleser.

Personopplysninger

Vi lagrer og behandler personopplysninger ihht. hva som er nødvendig for å utøve våre forpliktelser ovenfor deg.

Vi samler aldri personopplysninger uten ditt samtykke, og vi vil aldri dele personopplysninger med 3. part, foruten når dette er eksplisitt avtalt eller nødvendig for å innfri våre forpliktelser ihht. avtaler/kontrakter/henvendelser.

Markedsføring

Vi benytter oss av personifisert markedsføring, men kun dersom du har tillatt dette. Dette kan du styre selv via vår nettsides innstillinger for informasjonskapsler (se mer og endre innstillinger der vi omtaler informasjonskapsler).

Målet med vår markedsføring er å engasjere deg som ønsker våre produkter på best mulig måte. Ved å tillate at vi kan kjøre personifisert markedsføring mot deg, vil du oppleve kommunikasjon fra oss som mer relevant og nyttig. Å ikke tillate personifisert markedsføring betyr ikke at du avstår fra å se annonser, reklame m.m. fra oss. Det betyr kun at vi ikke kan knytte f.eks dine besøk på nettsiden, interesse for nyhetsbrev o.l. opp mot vår markedsføring for å gjøre opplevelsen mer relevant og nyttig for deg.

Formål

Om du ikke er kunde hos oss, vil vi lagre og behandle personlige detaljer som du frivillig har gitt oss ved henvendelse, for at vi skal kunne følge deg opp som forventet. Eksempler på dette er f.eks når du melder deg på nyhetsbrevet, tar kontakt på e-post/kontaktskjema og ellers frivillig gir oss personopplsyninger som kan knyttes mot deg.

Som kunde av oss vil det bety at informasjon om kundeforhold, kontaktdetaljer og annet som er nødvendig for å levere ihht. avtale/kontrakt lagres og behandles på en forsvarlig måte, hvor vi sikrer at disse detaljene ikke kommer på avveie.

Informasjonskapsler

Se hvilke informasjonskapsler vi har satt, slett og endre innstillinger:

Du har avslått vår bruk av valgfrie informasjonskapsler. Du kan reversere dette når som helst, ved å trykke på "Tillat alle".


Dine rettigheter

Du kan utøve dine rettigheter ved å kontakte oss. Les om dine rettigheter på nettsiden til Datatilsynet.

Dersom du mener vi ikke overholder reglene i personopplysningsloven, ta kontakt med oss.

Du kan også klage over vår behandling av personopplysninger. Dette gjør du til Datatilsynet, men klagen vil videresendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppretter et settetilsyn for å behandle saken.

Kontaktdetaljer

Crown Imperial Norge AS
Org nr 981 911 784

+47 32 88 22 40

Vi vil ved henvendelse benytte våre lagrede detaljer for videre kommunikasjon, for å sikre at vi svarer rett person.